Bøndene får inntektsauke på 23 prosent – vel 110.000 kroner per årsverk

foto