Bømlo er under gjennomsnittet på sjukefråvær

foto