Brandasund-nedlegginga: Næringsrådet vil jobbe for å behalde dei tilsette i kommunen

foto