8. mai: Kirsten og Alfred Økland fortel om krigsåra. Foto: Kristine Sele

Tidsvitne

Det er ikkje mange tidsvitne att - folk som hugsar, og kan fortelja, korleis kvardagen var her på Bømlo i krigsåra. Men heldigvis, både Kirsten og Alfred Økland i Rubbestadneset og søstrene Gerd Sagvaag og Astrid Østensen på Svortland hugsar godt, og fortel gjerne.