foto
8. mai: Kirsten og Alfred Økland fortel om krigsåra. Foto: Kristine Sele

Tidsvitne