– Sjølvsagt ser bømlingane fram til at vegprosjekta blir starta