– Håpar bømlingane vil nytta høve til å reise rundt å sjå heile den flotte øya vår