Bømlo Bygdeservice hjelper på attgrodd landskap

foto