Studentsamskipnadene får 10 millionar til sosiale tiltak for studentar

foto