Spår at Rogfast, Hordfast og Møreaksen blir prioritert i NTP