Regjeringa tilbyr bøndene 10,15 milliardar – kravet frå bøndene er 11,5 milliardar