Bømlo får 597.000 kroner til trafikksikringstiltak