NVE: Hybridkablar vil gjere straumen endå dyrare

foto