Knipsa inn bøter for hundretusenvis av kroner i Bømlafjordtunnelen i fjor