Justisdepartementet meiner Kartverket er viktige for tryggleiken til sjøs