Anleggsmaskinar gjer det uoversiktleg i vegkryss

foto