Politisk signal i kommunestyret: Kva med legekontor på Finnås og/eller i Rubbestadneset?

foto