Nær 30 prosent av dei kommersielle fiskebestandane i Nordaust-Atlanteren er overfiska