Prispengane har gått til fem trafikktryggingsprosjekt

foto