Den eldste runesteinen i verda funne ved Tyrifjorden

foto