Sentralidrettsanlegget AS vil ruste opp for 16,8 millionar