Berre åtte av 29 daglege leiarar på Bømlo er kvinner