Det lokale fiskarlaget om moglegheitene på Brandasund