Malmfull song frå ordføraren til dei nytilflytta i kommunen