TV 2: Nesten 8.000 meldingar om alvorlege biverknader etter koronavaksinen

foto