Vidaregåande skule med eit inntaksystem for dei mange, ikkje for dei få!

foto