Bremnes Seashore går inn som medeigar i Salmon Group

foto