Virke skuldar flyselskapa for å med medvit trenere tilbakebetaling

foto