Tilsette på Moster skule vann vaffelbesøk på «Vaffelens dag»