SIM innvilga over ein halv million til miljøtiltak på Bømlo