Kan kommunen gjera noko for å få lys i mørke veglys raskare?