Foldrøy: — Kor mange politikarar har vore på ein liten skule — og sett korleis me har det?