Heile verda i nabolaget: - desse innvandrarane er det flest av på Bømlo