— Me har sett fortvilinga i ansiktet på folk som har fyrt i og det har gått gale