Talet på menn som har mista livet i fritidsbåtulukker har gått opp siste halvår

foto