Skuletilsett er smitta - no må elevane på 5.trinn testast