Høgre fremjar forslag om å halda på eksisterande bominnkrevjing