Budsjettet: Ikkje rom for utbetring av ferjekaien på Moster