Utfordrar kommunen og fylkeskommunen på brustenginga seint i desember

foto