Miljøbevisste fjerdeklassingar på Rubbestadneset

foto