Hva blir det til med den videregående skolen på Bømlo?