Vil byggja betongkai til 30,8 millionar i Langevåg