Regjeringa vurderer uavhengig organ for å fastsetje laksepris

foto