Høgare straumeksport enn i fjor og vassmagasina blir tappa meir