Over 30 prosent av laksesmolten frå Hardanger og Sogn døyr av lus