Sterk vekst i netthandlinga på Bømlo før jul i år

foto