44 prosent av bilførarar nyttar mobiltelefonen ulovleg i bilen