44 prosent av bilførarar nyttar mobiltelefonen ulovleg i bilen

foto