Ingen intensivpasientar med covid i Helse Fonna

foto