– Arbeidsløysa verkar stabilisere seg på eit nivå me ikkje har sett før finanskrisa