Mørke veglys langs fylkesvegar skuldast at vedlikehaldskontrakt er utlyst