Prøvesvar på nett skal gje pasientane meir kontroll over eigne helseopplysningar